Gebruiksvoorwaarden

[fusion_builder_container hundred_percent = "no" equal_height_columns = "nee" menu_anchor = "" hide_on_mobile = "klein zicht, medium-zichtbaarheid, grote zichtbaarheid" class = "" id = "" background_color = "" background_image = "" background_position = " center center "background_repeat =" no-repeat "fade =" nee "background_parallax =" none "parallax_speed =" 0.3 "video_mp4 =" "video_webm =" "video_ogv =" "video_url =" "video_aspect_ratio =" 16: 9 "video_loop = "Yes" video_mute = "yes" overlay_color = "" video_preview_image = "" border_size = "" border_color = "" border_style = "solid" padding_top = "" padding_bottom = "" padding_left = "" padding_right = ""] [fusion_builder_row] [ fusion_builder_column type = "1_1" layout = "1_1" background_position = "left top" background_color = "" border_size = "" border_color = "" border_style = "solid" border_position = "all" spacing = "yes" backgr ound_image = "" background_repeat = "no-repeat" padding_top = "" padding_right = "" padding_bottom = "" padding_left = "" margin_top = "0px" margin_bottom = "0px" class = "" id = "" animation_type = "" animation_speed = "0.3" animation_direction = "left" hide_on_mobile = "klein zicht, medium-zichtbaarheid, grote zichtbaarheid" center_content = "nee" last = "nee" min_height = "" hover_type = "none" link = ""] [fusion_text ]

ALGEMENE VOORWAARDEN

GELIEVE TE LEZEN! https://music-ic.com VEREIST OVERWEGING VOOR EN ALS VOORWAARDE VOOR HET TOEGESTAAN VAN UW GEBRUIK VAN https://music-ic.com.

DOOR DEZE SITE TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOLLEDIGE BEVOEGDHEID HEBT OM TE HANDELEN OM ZELF, EEN DERDE PARTIJ, BEDRIJF OF JURIDISCHE ENTITEIT TE BINDEN, EN DAT UW GEBRUIK EN / OF INTERACTIE, ALSOOK HET GEBRUIK BLIJVEN OF INTERACTIEF, MET DE SITE CONSTITUEERT DAT U LEES HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE WE OP DE SITE KUNNEN MAKEN.

DOOR BEKIJKEN, BEZOEKEN, GEBRUIKEN OF INTERACTEREN MET https://music-ic.com OF MET EEN BANNER, POP-UP OF RECLAME DIE WORDT AANGEGEVEN, GAAT U AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSBEDIENINGSBELEID EN DE PRIVACYBELEID VAN https://music-ic.com.

https://music-ic.com SPECIFICALLY DENIES ACCESS TO ANY INDIVIDUAL THAT IS COVERED BY THE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) OF 1998.

https://music-ic.com RESERVES THE RIGHT TO DENY ACCESS TO ANY PERSON OR VIEWER FOR ANY LAWFUL REASON. UNDER THE TERMS OF THE PRIVACY POLICY, WHICH YOU ACCEPT AS A CONDITION FOR VIEWING, https://music-ic.com IS ALLOWED TO COLLECT AND STORE DATA AND INFORMATION FOR THE PURPOSE OF EXCLUSION AND FOR MANY OTHER USES.

DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST KAN VAN TIJD TOT TIJD VERANDEREN. BEZOEKERS HEBBEN EEN BEVESTIGINGSRECHT, ALS ONDERDEEL VAN DE OVERWEGING VOOR TOESTEMMING OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT https://music-ic.com, OM ZELF OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN DEZE WIJZIGINGEN DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEKIJKEN ELK KEER DAT ZE BEZOEKEN https: // music-ic .com.

PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST Gebruiksvoorwaarden

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, filialen of klanten, hierin gezamenlijk aangeduid als "Bezoekers", zijn partij bij deze overeenkomst. De website en zijn eigenaars en / of exploitanten zijn partij bij deze overeenkomst, hierin aangeduid als "Website."

GEBRUIK VAN informatie van deze site

Tenzij u een uitdrukkelijk schriftelijk contract met deze website bent aangegaan dat het tegendeel inhoudt, hebben bezoekers, kijkers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten niet het recht deze informatie te gebruiken in een commerciële of openbare omgeving; ze hebben niet het recht om het uit te zenden, te kopiëren, op te slaan, af te drukken, te verkopen of delen van de inhoud van deze website te publiceren. Door toegang te krijgen tot de inhoud van deze website, gaat u akkoord met deze voorwaarde van toegang en erkent u dat ongeautoriseerd gebruik onwettig is en dat u kunt worden onderworpen aan civiele of strafrechtelijke sancties. Nogmaals, Bezoeker heeft geen enkel recht om de inhoud van, of delen daarvan, inclusief zijn databases, onzichtbare pagina's, gelinkte pagina's, onderliggende code of andere intellectuele eigendommen die de site kan bevatten, om welke reden of voor welk gebruik dan ook te gebruiken. Als erkenning van het feit dat het moeilijk kan zijn om de exacte schade te berekenen die voortvloeit uit een inbreuk op deze bepaling, stemt de Bezoeker ermee in om de eigenaars van https://music-ic.com schadevergoeding te vergoeden ten bedrage van US $ 100,000, of , als het kan worden berekend, de werkelijke kosten en daadwerkelijke schade voor schending van deze bepaling, afhankelijk van welke van beide het grootst is. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde is voor toegang tot https://music-ic.com en dat toegang tot https://music-ic.com acceptatie betekent.

EIGENDOM VAN WEBSITE OF recht van gebruik verkopen, publiceren inhoud van deze website

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of zijn gelicentieerd door de eigenaar van de website. Materiaal op de website moet worden verondersteld eigendom te zijn en auteursrechtelijk beschermd. Bezoekers hebben geen enkele rechten in de inhoud van de site. Gebruik van de inhoud van de website om welke reden dan ook is onwettig tenzij het wordt gedaan met uitdrukkelijke overeenkomst of toestemming van de website.

HYPERLINKING TO SITE, CO-BRANDING, "FRAMING" EN REFERENTIEPUNT VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door de website, mag niemand deze site, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo's, handelsmerken, merknamen of auteursrechtelijk beschermd materiaal) aan die van hen om welke reden dan ook linken. Verder is het u niet toegestaan ​​om naar de URL (website-adres) van deze website of enige pagina van deze website te verwijzen in commerciële of niet-commerciële media zonder uitdrukkelijke toestemming van ons, noch mag u de site 'inlijsten'. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om samen te werken met de Website om dergelijke activiteiten te verwijderen of te deactiveren, en bent aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het overtreden van deze bepaling. Als u erkent dat het moeilijk kan zijn om de exacte schade te berekenen die het gevolg is van een inbreuk op deze bepaling, stemt u ermee in de eigenaars van https://music-ic.com schadevergoeding te vergoeden voor USNUMX X, of , als het kan worden berekend, de werkelijke kosten en daadwerkelijke schade voor schending van deze bepaling, afhankelijk van welke van beide het grootst is. U garandeert dat u begrijpt dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde is voor toegang tot https://music-ic.com en dat toegang tot https://music-ic.com acceptatie betekent.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE SITE

https://music-ic.com disclaims any responsibility for the accuracy of the content appearing at, linked to on, or mentioned on https://music-ic.com. Visitors assume all risk relating to viewing, reading, using, or relying upon this information. Unless you have otherwise formed an express contract to the contrary with us, you have no right to rely on any information contained herein as accurate. We make no such warranty.

DISCLAIMER VOOR schadelijk voor uw computer of software veroorzaakt door de interactie met deze website of de inhoud ervan. BEZOEKER aanvaardt alle risico virussen, wormen, of andere factoren Bederf.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of een persoon naar wie de bezoeker vervolgens communiceert met corrupte code of gegevens die onopzettelijk zijn doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Nogmaals, bezoekers bekijken en communiceren met deze site, of banners of pop-ups of advertenties daarop getoond, op eigen risico.

DISCLAIMER schade als gevolg van DOWNLOADS

Bezoeker downloadt informatie op deze site op eigen risico. Website geeft geen garantie daad downloads zijn gratis corrumperende computer codes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Door deze site te bekijken, gebruiken of op enigerlei wijze te gebruiken met inbegrip van banners, advertenties of pop-ups, downloads en als voorwaarde van de website om zijn wettige weergave mogelijk te maken, doet Bezoeker voor altijd afstand van alle aanspraken op schade van welke aard dan ook en alle beschrijvingen gebaseerd op elke oorzakelijke factor die resulteert in mogelijke schade, ongeacht hoe gruwelijk of uitgebreid, fysiek of emotioneel, te verwachten of onvoorzienbaar, van persoonlijke of commerciële aard. Voor alle rechtsgebieden die deze uitsluitingen nu toestaan, zal onze maximale aansprakelijkheid niet hoger zijn dan het bedrag dat u eventueel hebt betaald voor het gebruik van onze website of dienst.

Bovendien stemt u ermee in ons niet aansprakelijk te stellen voor enige schade met betrekking tot kwesties buiten onze macht, waaronder, maar niet beperkt tot, daden van God, oorlog, terrorisme, oproer, oproer, criminele activiteiten, natuurrampen, verstoring van communicatie of infrastructuur, arbeid tekorten of verstoringen (inclusief onwettige aanvallen), tekorten aan materialen en andere gebeurtenissen die niet onder onze controle vallen.

VRIJWARING

Bezoeker stemt ermee in dat in het geval hij ons of een derde schade toebrengt als gevolg van of in verband met het gebruik van https://music-ic.com, zal Visitor ons vrijwaren voor, en, indien van toepassing, ons verdedigen tegen, eventuele vorderingen tot schadevergoeding.

MIDDELEN

Bezoeker gaat akkoord als een voorwaarde om te kijken, dat elke communicatie tussen de bezoeker en de website als een indiening wordt beschouwd. Alle inzendingen, inclusief delen daarvan, afbeeldingen die daarin zijn opgenomen of enige inhoud van de inzending, worden de exclusieve eigendom van de Website en mogen zonder verdere toestemming voor commercieel gebruik worden gebruikt zonder aanvullende overwegingen van welke aard dan ook. Bezoeker gaat ermee akkoord om deze informatie alleen door te geven aan de Website, die het voor altijd wilt toestaan ​​dat de Website op welke wijze dan ook gebruikt wordt. "Inzendingen" is ook een bepaling van het privacybeleid.

KENNISGEVING

Geen aanvullende kennisgeving van welke aard dan ook om welke reden dan ook aan Bezoeker en Bezoeker moet worden gegeven, garandeert uitdrukkelijk dat het recht op kennisgeving is toegestaan ​​als voorwaarde voor toestemming om de website te bekijken of er interactie mee te hebben.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de overweging die de website nodig heeft voor het bekijken, gebruiken of interageren met deze website, aanvaardt Visitor bindende arbitrage voor elk vordering, geschil of controverse ("CLAIM") van welke aard ook (in contract, schending of anderszins) Die voortvloeien uit of verband houden met deze aankoop, dit product, inclusief verzoeken om problemen, privacyproblemen en gebruiksvoorwaarden.

Arbitrage vindt plaats volgens de regels van de American Arbitration Association, die van kracht zijn op de datum waarop een geschil wordt voorgelegd aan de American Arbitration Association. Informatie over de American Arbitration Association, de regels en formulieren zijn verkrijgbaar bij de American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Hoorzitting vindt plaats in de stad of regio van de eigenaar van https://music-ic.com.

In geen geval mag de kijker, bezoeker, lid, abonnee of de klant het recht hebben om naar de rechter of een jury. Viewer, bezoeker, lid, abonnee of de klant het recht om deel te nemen in de pre-trial discovery behalve zoals bepaald in de regels niet hebben; Je zal niet recht om deel te nemen als de vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot een vordering onderworpen aan arbitrage; De beslissing van de arbiter is definitief en bindend met beperkte rechten van beroep zijn.

De winnende partij worden vergoed door de wederpartij voor alle kosten in verband met het geschil arbitrage, inclusief advocaatkosten, incassokosten, het onderzoek naar kosten, reiskosten.

Jurisdictie en locatie

Indien enige aangelegenheid betreffende deze aankoop wordt voorgelegd aan een rechtbank, voor of na arbitrage, gaat Viewer, bezoeker, lid, inschrijver of klant ermee akkoord dat de enige en juiste jurisdictie de staat en stad is die in de contactgegevens wordt vermeld van de webeigenaar, tenzij anders aangegeven. In het geval dat een geschil aanhangig is bij een federale rechtbank, is de juiste rechtbank de dichtstbijzijnde federale rechtbank van de eigenaar van het adres van https: //music-ic.com.

TOEPASSELIJK RECHT

Viewer, bezoeker, lid, abonnee of klant gaat ermee akkoord dat het toepasselijke recht dat van toepassing is, in alle gevallen die van de staat van de eigenaar van https://music-ic.com is.

CONTACT INFORMATIE

De verkoper van dit product is:

Postadres:

Washington
USA

Contact Email: [Email protected],Alle rechten voorbehouden.

[/ fusion_text] [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container]
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!